Xử lý gần 5.200 tổ chức vi phạm về đất đai

ThienNhien.Net – Qua kiểm tra năm 2012, cơ quan chức năng đã phát hiện gần 8.200 tổ chức vi phạm pháp luật về đất đai với diện tích 128.000ha. Các vi phạm chủ yếu là chậm đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ triển khai thực hiện dự án theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt; chậm, nợ tiền sử dụng đất, không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; sử dụng đất không đúng mục đích; chuyển nhượng nhà đất không đúng quy định.

Đó là một nội dung quan trọng trong báo cáo kết quả thực hiện việc trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội thứ 4 (tháng 11/2012) của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang vừa được gửi đến Quốc hội. Vẫn theo báo cáo nói trên, trong số những vi phạm đã phát hiện, đã xử lý được gần 5.200 tổ chức vi phạm với diện tích 105.000ha đất.

Trong đó, 819 tổ chức đã bị thu hồi đất với diện tích 38.000ha. Cơ quan chức năng đang lập hồ sơ thu hồi đất của 560 tổ chức với diện tích 27.000ha; tiếp tục xử lý 1.500 tổ chức với diện tích 22.600ha; yêu cầu đưa đất vào sử dụng với 1.900 tổ chức, tổng diện tích 16.500ha…

Về sử dụng đất trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hệ thống thủy điện, báo cáo cho hay, tổng diện tích đất được quy hoạch, thu hồi và giao, cho thuê để làm thủy điện trên cả nước xấp xỉ 110.000ha, trong đó diện tích đất rừng khoảng 32.400ha. Trong phạm vi thẩm quyền, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất loại khỏi quy hoạch 116 dự án thủy điện nhỏ và đề nghị không xem xét đưa thêm vào 156 vị trí có tiềm năng khai thác khác.