Tăng cường giáo dục bảo vệ hệ sinh thái biển

ThienNhien.Net – Để thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tăng cường các hoạt động giáo dục bảo vệ hệ sinh thái biển thông qua việc lồng ghép các kiến thức về môi trường biển vào nội dung các môn học của các cấp học, các trình độ đào tạo.

Ảnh minh họa (ThienNhien.Net)
Ảnh minh họa (ThienNhien.Net)

Bên cạnh đó, nhà trường cần tuyên truyền, phổ biến, vận động, giáo dục cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại và tính cấp thiết của việc bảo vệ đại dương.

Qua đó, nâng cao ý thức của việc khai thác bền vững và bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo, ý thức dân tộc đối với việc bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển trong xu thế hội nhập hiện nay; quảng bá thành tựu, thành quả cùng những kinh nghiệm từ phát triển kinh tế biển, hải đảo của các địa phương trong nước.

Đồng thời, các đơn vị ven biển tổ chức các chiến dịch ra quân như: làm sạch bãi biển và các khu sinh thái biển, các hoạt động thể thao dưới nước hoặc trên bờ biển; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đang sinh sống tại các bãi ngang và hải đảo có nhiều khó khăn.

Ngoài ra, các trường tổ chức mít tinh và các hoạt động cụ thể, thiết thực kỷ niệm Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới 8/6 như hội thảo, hội nghị, các cuộc thi, triển lãm… với chủ đề “Chung tay hành động vì biển đảo quê hương”; treo biểu tượng, pano, áp phích, tranh cổ động, in tờ gấp… và các hoạt động tuyên truyền khác về chủ đề này tại đơn vị mình.

Từ năm 2009, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức chọn ngày 8/6 hằng năm là Ngày Đại dương Thế giới. Mục tiêu chung của việc tổ chức kỷ niệm Ngày Đại dương Thế giới là nâng cao nhận thức cho công chúng về vai trò cực kỳ quan trọng của biển, đại dương trong đời sống hằng ngày của chúng ta và cổ vũ các hành vi “vì sự bền vững của biển cả”.

Ở Việt Nam, ngày 12/6/2009, Thủ tướng Chính phủ đã công nhận Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam từ ngày 1-8/6 hằng năm để hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới 8/6. Năm 2013, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 7 đến ngày 8/6/2013, với chủ đề “Chung tay hành động vì biển đảo quê hương”.