Mường Lát trồng mới 2.500 ha rừng sản xuất

ThienNhien.Net – Đó là kế hoạch UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho huyện Mường Lát thực hiện trong năm 2013.

Theo đó, 10 chủ dự án gồm Hạt kiểm lâm Mường Lát có nhiệm vụ trồng 450 ha; UBND huyện 440 ha; BQL RPH Mường Lát 480 ha; các Đồn Biên phòng 489, 483, 485, 491 trồng 210 ha; Đoàn kinh tế Quốc phòng 5, 120 ha; Đồn Biên phòng Pù Nhi 400 ha và Khu BTNN Pù Hu 300 ha.

Tổng kinh phí phân bổ đợt này là 10.175 triệu đồng, từ nguồn sự nghiệp kinh tế cho huyện Mường Lát.