Tài trợ 30.000 Euro cho sáng kiến giúp nâng cao sức khỏe và phúc lợi động vật

Bayer phối hợp cùng Tổ chức Nông dân Thế giới bắt đầu triển khai sáng kiến toàn cầu Care4Cattle và tài trợ 30.000 Euro cho những sáng kiến giúp nâng cao sức khỏe và phúc lợi của động vật.

Những cải tiến về sức khỏe và phúc lợi của động vật là một quá trình đang được triển khai và đòi hỏi sự hợp tác cũng như sự cam kết của các bên liên quan. Sáng kiến Care4Cattle sẽ hỗ trợ các bác sĩ thú y, người chăn nuôi và các nhà khoa học đang công tác trong lĩnh vực chăn nuôi với mục tiêu nâng cao sức khỏe của bò sữa và bò thịt theo phương thức tiên tiến và thực tiễn ở quy mô trang trại.

Ông Dirk Ehle, Giám đốc nhánh Thuốc thú y của Bayer cho biết, Care4Cattle là đóng góp mới của chúng tôi nhằm nâng cao sức khỏe và phúc lợi động vật được hợp tác với Tổ chức Nông dân Thế giới. Thông qua Care4Cattle, chúng tôi có thể hỗ trợ các chuyên gia chăn nuôi, vốn luôn nỗ lực trong việc nâng cao sức khỏe và phúc lợi động vật và khuyến khích các suy nghĩ sáng tạo, cũng như giúp hiện thực hóa các ý tưởng tuyệt vời vì lợi ích của động vật.

Sáng kiến Care4Cattle cung cấp hỗ trợ tài chính cho các chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi để thúc đẩy sự tiến bộ của ngành chăn nuôi bò sữa và bò thịt ở trang trại. Bayer tài trợ 30.000 Euro để hỗ trợ các dự án được lựa chọn bởi ban giám khảo bao gồm các chuyên gia độc lập về sức khỏe và phúc lợi động vật, cùng với các đại diện từ Tổ chức Nông dân Thế giới và Bayer.

Quỹ Care4Cattle kêu gọi bài dự thi từ chủ trang trại, người chăm sóc đàn vật nuôi, các bác sĩ thú y làm việc chặt chẽ với người chăn nuôi để thực hiện các tiến bộ nhằm nâng cao sức khỏe và phúc lợi động vật, cũng như các nhà nghiên cứu, sinh viên tốt nghiệp trong lĩnh vực thuốc thú y hay khoa học về động vật có làm việc với người chăn nuôi trong các nghiên cứu liên quan đến sức khỏe và phúc lợi của đàn bò.

Các dự án tham gia cuộc thi cần thể hiện tính sáng tạo, phương pháp bám sát thực tế để nâng cao sức khỏe và phúc lợi của bò nuôi ở trang trại cũng như khả năng phát triển về kinh tế.

Hạn chót nộp bài dự thi là ngày 25/6/2018.

Tìm hiểu thêm thông tin về Care4Cattle cũng như cách thức tham dự chương trình tại 

Nguồn: