Kết thúc họp Nhóm công tác Hạ nguồn Mekong-Mỹ

ThienNhien.Net – Ngày 26/4, Cuộc họp Nhóm công tác Hạ nguồn Mekong-Mỹ (LMI) lần thứ 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bế mạc sau hai ngày họp.

Cuộc họp do Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức, đã đạt một số kết quả chính.

Cuộc họp Nhóm công tác Hạ nguồn Mekong-Mỹ lần 4 (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)
Cuộc họp Nhóm công tác Hạ nguồn Mekong-Mỹ lần 4 (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Theo đó các bên nhất trí tăng cường sự gắn kết giữa LMI với Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI) nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động của LMI trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN, xây dựng năng lực cho các nước CLMV (Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam) và thúc đẩy tiến trình hội nhập ASEAN; hình thành cơ chế đối thoại thường xuyên giữa đại diện thường trực của các nước CLMV tại ASEAN với đại diện của Hoa Kỳ tại ASEAN để xác định các lĩnh vực hợp tác tiềm năng.

Các bên ủng hộ xây dựng dự thảo kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực An ninh năng lượng, Nông nghiệp và an ninh lương thực để bổ sung vào Chương trình Hành động LMI 2011-2015. Chương trình hành động sửa đổi sẽ được trình lên Hội nghị Bộ trưởng LMI lần thứ 6, dự kiến tổ chức vào tháng 6/2013 tại Brunei Darussalam.

Cuộc họp nhất trí tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân và các đối tác khác (Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, ADB, WB, Australia…) vào các hoạt động/dự án hợp tác của LMI. Nhất trí tiếp tục nâng cấp trang mạng của LMI (www.lowermekong.org ) và Trung tâm điều phối khu vực của LMI để tăng cường chia sẻ thông tin giữa các nước thành viên và quảng bá về LMI. 

Nhất trí các hoạt động của LMI chú trọng tới vấn đề bình đẳng giới và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động kinh tế xã hội. 

Hội nghị đã đạt thống nhất triển khai một số hoạt động cụ thể trong các lĩnh vực hợp tác như: Hội thảo về quản lý cầu đường vào tháng 5/2013 tại Lào; 5 Hội thảo khu vực về Hợp tác công-tư (PPP) trong phát triển hạ tầng cơ sở trong năm 2014 và 2015; Giai đoạn 2 (2013-2014) của Chương trình dạy tiếng Anh và Kỹ năng giao tiếp cho quan các nước CLMV. 

Hội nghị đã Thông qua Tuyên bố chung và nhất trí sẽ tổ chức Cuộc họp Nhóm công tác LMI lần 5 trong năm 2013 vào thời điểm thích hợp trước Hội nghị Bộ trưởng LMI Lần thứ 7 (Myanmar, 2014).