Đồng Nai: 71 cơ sở khắc phục xong ô nhiễm

ThienNhien.Net – Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam cho biết, theo Thông tư 7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, toàn tỉnh có 150 cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

Sau khi kiểm tra, phát hiện các cơ sở gây ô nhiễm, tỉnh đã xử phạt hành chính và đưa vào danh sách “đen” buộc các cơ sở phải khắc phục hậu quả, nếu không sẽ đình chỉ hoạt động. Sau nhiều lần kiểm tra, gia hạn, đến nay đã có 71/150 đơn vị khắc phục xong ô nhiễm và được chứng nhận hoàn thành xử lý ô nhiễm.

Số đơn vị còn lại có 14 cơ sở đã quá hạn nhưng chưa nộp hồ sơ về việc đầu tư khắc phục ô nhiễm. Còn 65 cơ sở khác vẫn đang trong giai đoạn rà soát hồ sơ, kiểm tra thực tế việc khắc phục.