Làng nghề phải có Hương ước quy định về bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – Tại dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất: Các làng nghề phải tuân thủ các điều kiện về bảo vệ môi trường, trong đó phải có Hương ước quy định các nội dung về bảo vệ môi trường cũng như phải có Tổ chuyên trách về môi trường do UBND xã thành lập.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất: Làng nghề phải có Hương ước quy định về bảo vệ môi trường (Ảnh minh họa: Báo Bắc Ninh)
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất: Làng nghề phải có Hương ước quy định về bảo vệ môi trường (Ảnh minh họa: Báo Bắc Ninh)

Theo thống kê cả nước có khoảng 3.355 làng nghề, làng có nghề. Trên thực tế, khá phổ biến tình trạng làng nghề chưa đảm bảo việc khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường.

Do vậy, tại dự thảo Lật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất, các làng nghề phải tuân thủ các điều kiện về bảo vệ môi trường như: Có kế hoạch về bảo vệ môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có kết cấu hạ tầng về bảo vệ môi trường bảo đảm việc thu gom và xử lý các loại chất thải phát sinh đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Đặc biệt, các làng nghề phải có Tổ chuyên trách về môi trường do UBND xã ra quyết định thành lập và cấp kinh phí hoạt động; có Hương ước quy định các nội dung về bảo vệ môi trường và không có hộ, cơ sở sản xuất không thuộc Danh mục ngành nghề được phép sản xuất trên địa bàn nông thôn.

Bên cạnh đó, các hộ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại các làng nghề cũng phải bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường như: áp dụng các biện pháp kiểm soát tiếng ồn, độ rung, bụi, nhiệt, khí thải, nước thải và các biện pháp xử lý tại chỗ theo quy định; thu gom, phân loại, lưu giữ, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại theo quy định…

Bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch

Cũng theo đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác khu du lịch, điểm du lịch phải niêm yết quy định về bảo vệ môi trường tại khu du lịch, điểm du lịch và hướng dẫn thực hiện; lắp đặt, bố trí đủ và hợp lý công trình vệ sinh, thiết bị thu gom chất thải; bố trí lực lượng làm vệ sinh môi trường.

Tại dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất Nhà nước có chính sách ưu đãi về đất, thuế, tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các sản phẩm được chứng nhận thân thiện với môi trường; khuyến khích tổ chức, cá nhân tiêu dùng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường.

Đồng thời, khách du lịch cũng phải có trách nhiệm: Tuân thủ nội quy, hướng dẫn về bảo vệ môi trường của khu du lịch, điểm du lịch; vứt chất thải vào thiết bị thu gom đúng nơi quy định; giữ gìn vệ sinh nơi tham quan du lịch; không được xâm hại cảnh quan, khu bảo tồn thiên nhiên, di sản tự nhiên, các loài sinh vật tại khu du lịch, điểm du lịch. 

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề xuất cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường như: Thu gom và xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường; thu gom, phân loại, lưu giữ, thải bỏ chất thải rắn theo quy định pháp luật; giảm thiểu, thu gom và xử lý bụi, khí thải đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường; bảo đảm không để rò rỉ, phát tán khí thải, hơi, khí độc hại ra môi trường; hạn chế tiếng ồn, phát sáng, phát nhiệt gây ảnh hưởng xấu đối với môi trường xung quanh và người lao động…