Trồng bù lại rừng bị thủy điện Sông Tranh 2 “xóa sổ”

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt dự án trồng bù lại diện tích rừng bị mất của dự án thủy điện Sông Tranh 2, thực hiện trong thời gian 10 năm, với tổng kinh phí 21,4 tỷ đồng và chủ đầu tư đã chủ động sẵn sàng thực hiện bắt đầu từ năm 2013 này.

Xây dựng thủy điện Sông Tranh 2, UBND tỉnh Quảng Nam cho phép chủ đầu tư thu hồi khoảng 315 hec-ta rừng, chủ yếu tại hai xã Trà Bui và Trà Đốc huyện Bắc Trà My để giải tỏa, lấy mặt bằng thi công. Bên cạnh đó, do tính toán chưa thấu đáo khi bố trí dân bị ảnh hưởng, giải tỏa tái định cư (TĐC) vào khu vực thôn 4 xã Trà Bui đã khiến khoảng 70 hec-ta rừng tại khu vực này bị dân TĐC triệt hạ để làm rẫy do thiếu đất sản xuất.

Theo ông Nguyễn Ngọc Văn, Phó Phòng Môi trường và Tái định cư Ban Quản lý dự án thủy điện 3 (chủ đầu tư Thủy điện Sông Tranh 2), UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt dự án trồng bù lại diện tích rừng bị mất của dự án thủy điện này, thực hiện trong thời gian 10 năm, với tổng kinh phí 21,4 tỷ đồng và chủ đầu tư đã chủ động sẵn sàng thực hiện bắt đầu từ năm 2013 này.

Theo đó, sẽ trồng bù 400 hec-ta, chủng loại cây trồng chủ yếu là cây Sao đen. Trong hai năm đầu (2013 và 2014) sẽ tiến hành trồng và 8 năm còn lại tiếp theo sẽ tiến hành chăm sóc bảo vệ để đảm bảo góp phần trả lại nguồn rừng như ban đầu tại vùng bị ảnh hưởng trước khi triển khai dự án thủy điện Sông Tranh 2.

Cũng theo ông Văn, công việc trồng bù và khoanh nuôi bảo vệ rừng, khi triển khai thực hiện sẽ tạo nhiều cơ hội cho người dân sở tại có việc làm, thu nhập trong lúc nhàn rỗi. Qua đó, cũng sẽ kết hợp hài hòa giữa lợi ích sinh kế và trách nhiệm, ý thức bảo vệ rừng về lâu dài của người dân trong vùng ảnh hưởng.