Cần tuyển 48.000 cán bộ cho lĩnh vực môi trường

ThienNhien.Net – Từ nay đến năm 2020, ngành tài nguyên và môi trường cần tuyển mới và thay thế nguồn nhân lực quản lý nhà nước ở các lĩnh vực do Bộ quản lý với khoảng 48 nghìn người.

Các lĩnh vực này bao gồm: Đất đai, khi tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ; biển và hải đảo, quản lý kinh tế ngành…

Nội dung trên được Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Mạnh Hiển đưa ra tại tại buổi gặp gỡ, giao lưu và hướng nghiệp với học sinh của sáu trường trung học phổ thông đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội, được tổ chức cuối tuần qua.

Lý giải cho việc bổ sung này, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển cho rằng nhân lực là khâu đột phá phát triển ngành tài nguyên và môi trường. Hiện đội ngũ nhân lực của ngành vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế do sự bất cập về số lượng, chất lượng cũng như cơ cấu ngành nghề, đặc biệt ở các cấp địa phương. Trong khi đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, sử dụng nhân lực cũng còn nhiều hạn chế.

“Thông qua hình thức đào tạo mới, ngành tài nguyên và môi trường sẽ nâng cao số lượng khoảng 10 nghìn cán bộ có trình độ đại học, góp phần vào công tác phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường,” Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển nói.

Theo đó, trong giai đoạn 2012-2015, ngành tài nguyên và môi trường cần đào tạo từ 150-200 tiến sỹ đối với các lĩnh vực đất đai, khí hậu thủy văn và biến đổi khí hậu, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, đo đạc và bản đồ…

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị đào tạo từ 800-1.000 thạc sỹ trong các chuyên ngành về quản lý kinh tế, chuyên ngành tài nguyên và môi trường; đào tạo mới, đào tạo chuyển đổi và đào tạo nâng cao từ 6.000 đến 8.000 cán bộ có trình độ đại học các chuyên ngành về tài nguyên và môi trường.

Trong giai đoạn tiếp theo (2016-2020), Bộ này sẽ tuyển mới các hệ đào tạo đại học, sau đại học với các chuyên ngành về tài nguyên và môi trường; trong đó lưu ý các chuyên ngành về quản lý, kinh tế ngành tài nguyên và môi trường, với chỉ tiêu khoảng 300-350 cán bộ có trình độ tiến sỹ; 2000-2.500 cán bộ có trình độ thạc sỹ đào tạo mới và đào tạo nâng cao khoảng 3.000-4.000 cán bộ trình độ đại học.