Nghệ An: Chấm dứt quyền đầu tư 6 dự án thủy điện

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Nghệ An đã chấm dứt quyền đầu tư 6 dự án thủy điện bao gồm: Nậm Pu, Nậm Hạt, Môn Sơn (đập Phà Lài), sông Quang 3, Hạnh Dịch, Mỹ Lý; đồng thời tỉnh cũng đang xem xét chấm dứt hai dự án là Yên Thắng và Nậm Típ.

Đây là những dự án thực hiện chậm so với tiến độ đã phê duyệt, trong đó có những dự án nhỏ đã khởi công xây dựng nhưng đều chậm so với tiến độ từ 12-18 tháng.

Ảnh minh họa: NangluongVietnam.vn
Ảnh minh họa: NangluongVietnam.vn

Nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng trên là một số nhà đầu tư chưa thực sự nỗ lực, tâm huyết trong việc đầu tư công trình. Việc tham gia các dự án thủy điện, chủ đầu tư phải có 30% vốn đối ứng, 70% còn lại được huy động từ các tổ chức tín dụng, nhưng các nhà đầu tư lại không đủ năng lực tài chính.

Một nguyên nhân khách quan cũng làm ảnh hưởng nhiều đến tiến độ dự án do giá nguyên vật liệu vượt trội so với tổng dự toán ban đầu; lãi suất ngân hàng tăng cao; thắt chặt về vốn vay đã tác động lớn đến năng lực tài chính của chủ đầu tư, buộc nhiều chủ đầu tư phải thi công cầm chừng.

Trong quá trình triển khai cũng bộc lộ một số vấn đề phát sinh liên quan đến đời sống dân sinh tại các khu tái định cư như việc thay đổi tập quán, phong tục truyền thống rất khó, ảnh hưởng nhiều đến công tác di dân; công tác đền bù giải phóng mặt bằng không đạt tiến độ đề ra; việc ổn định cuộc sống cho đồng bào tái định cư chưa hiệu quả… cũng gây ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án.

M ột số dự án khác thực hiện chậm nhưng được UBND tỉnh Nghệ An giãn tiến độ một năm bao gồm: Nhạn Hạc, Ca Na1, Ca Na2, Xoong Con, Khe Thơi, Xốp Cốc, Chi Khê, Tiền Phong, Châu Thắng, Bản Ang. Nếu sau một năm không thực hiện, tỉnh sẽ chấm dứt quyền đầu tư theo quy định.