Diễn đàn Nhân dân ASEAN 2013 tổ chức tại Brunei

ThienNhien.Net – Từ ngày 6 – 8/4/2013, Diễn đàn Nhân dân ASEAN 2013 (ACSC/APF 2013) sẽ được tổ chức tại Brunei nhằm hướng đến mục tiêu thúc đẩy tình đoàn kết, tìm kiếm tiếng nói chung, mối quan tâm chung của xã hội dân sự và nhân dân ASEAN để cùng xây dựng một cộng đồng ASEAN thống nhất.

Được biết, APF 2013 sẽ vẫn xoay quanh ba cột trụ chính của phát triển bền vững bao gồm: Kinh tế, Xã hội và Môi trường.

Để chuẩn bị cho Diễn đàn lần này, Hội nghị tham vấn khu vực lần thứ nhất đã được tổ chức từ ngày 28/02 – 01/3/2013.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã cử đại biểu tham gia Hội nghị.