Đàm phán với WB dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đàm phán với Ngân hàng Thế giới (WB) Hiệp định tài trợ và các tài liệu pháp lý liên quan khác cho Dự án “Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng”.

Dự kiến thời gian đàm phán bắt đầu từ ngày 30/3/2013 tại Hà Nội.

Đoàn đàm phán liên ngành gồm đại diện các cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, UBND thành phố Đà Nẵng, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Phó Thủ tướng ủy quyền cho đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Trưởng đoàn. Bộ Ngoại giao cấp giấy ủy quyền cho Trưởng đoàn đàm phán theo quy định.

Được biết, dự án “Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng” gồm 4 hợp phần: cải thiện môi trường đô thị, tập trung cải thiện thoát nước mưa và thoát nước thải; phát triển giao thông công cộng trong đó tập trung phát triển hệ thống xe buýt nhanh chất lượng cao (BRT); xây dựng hạ tầng giao thông chiến lược đô thị và tăng cường năng lực, hỗ trợ khả năng thực hiện.

Dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn từ 2013-2018 với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng phát triển bền vững, đem lại lợi ích cho người dân qua việc nâng cao tiện ích đô thị, cải thiện điều kiện sống và thực hiện xóa đói giảm nghèo; đáp ứng nhu cầu đi lại và chống ùn tắc giao thông; giảm thiểu ô nhiễm môi trường, chống ngập úng và tăng cường khả năng phòng chống thiên tai.