Diễn đàn Nhân dân Dòng sông Mê Kông trong tương lai

ThienNhien.Net – Tiếng nói lo ngại của người dân hạ nguồn sông Mê Kông về tác động của các đập thủy điện đang và dự kiến xây dựng trên dòng chính của con sông này đã có dịp được chia sẻ tại “Diễn đàn Nhân dân Dòng sông Mê Kông trong tương lai: Mối quan tâm của người dân về phát triển thủy điện” tại Đại học An Giang ngày hôm nay, 01/08/2013.

010813_ÐienannhandanSự kiện này được tổ chức với mục tiêu tạo diễn đàn để người dân và các tổ chức xã hội dân sự trong khu vực Mê Kông chia sẻ ý kiến về tác động của các con đập đang được xây dựng và đề xuất trên dòng chính hạ nguồn Mê Kông. Đây cũng là dịp để người dân có thể hiểu thêm về các tác động tiềm tàng của đập thủy điện dòng chính Mê Kông, nắm được vai trò của các bên liên quan về cơ chế ra quyết định, đồng thời đề xuất các giải pháp cho vấn đề đập dòng chính thông qua thảo luận với các nhà nghiên cứu, các tổ chức xã hội dân sự và các ban ngành chức năng.

Tại Diễn đàn, các đại diện cộng đồng từ các nước hạ nguồn Campuchia, Thái Lan, Việt Nam đã bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về tác động của các con đập thủy điện dòng chính sông Mê Kông đối với nguồn cá, với sản lượng lương thực – những nguồn sống thiết thân của họ và các thế hệ tương lai; đồng thời bày tỏ nguyện vọng rằng tiếng nói của mình sẽ được cân nhắc trong quá trình ra quyết định.

Diễn đàn có sự tham dự của các sở ban ngành chức năng tỉnh An Giang, các tổ chức xã hội dân sự trong khu vực, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia và đại diện Ủy ban Sông Mê Kông Việt Nam.

Diễn đàn được tổ chức bởi Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN), Viện Sinh thái học Miền Nam (SIE), Đại học An Giang và Liên minh Save the Mekong.