Đảm bảo minh bạch trong thông tin, tuyên truyền về điện hạt nhân

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020.

Theo đó, công tác thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân nhằm tạo ra nhận thức và sự hiểu biết đầy đủ, đúng đắn của các tầng lớp xã hội và các tổ chức liên quan về tính chất, đặc điểm, sự cần thiết và lợi ích của điện hạt nhân trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và về yêu cầu đảm bảo an toàn, an ninh, góp phần duy trì và nâng cao sự đồng thuận của công chúng cho việc triển khai thực hiện thành công Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận cũng như cho phát triển điện hạt nhân một cách bền vững ở Việt Nam.

Phối cảnh nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 sẽ được khởi công vào năm 2014 (Ảnh: Báo Ninh Thuận)
Phối cảnh nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 sẽ được khởi công vào năm 2014 (Ảnh: Báo Ninh Thuận)

Các cơ quan chức năng cần chú trọng triển khai thông tin tuyên truyền chủ trương của Đảng, chiến lược, cơ chế, chính sách của Nhà nước về phát triển điện hạt nhân; định hướng quy hoạch phát triển điện hạt nhân đến năm 2030 ở Việt Nam; đặc điểm, tính chất và lợi ích kinh tế – xã hội của điện hạt nhân; lịch sử, thành tựu, kinh nghiệm, tình hình và xu hướng phát triển của điện hạt nhân trên thế giới; sự cần thiết phát triển điện hạt nhân và xây dựng cơ sở hạ tầng cho phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam; dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và các cơ chế, chính sách di dân, tái định cư, đào tạo nguồn nhân lực, thu hút lao động, … phục vụ Dự án; các nội dung về đảm bảo an toàn, an ninh trong phát triển điện hạt nhân.

Đề án nhấn mạnh, hoạt động thông tin, tuyên truyền về điện hạt nhân phải đảm bảo kịp thời, minh bạch, được tiến hành đồng bộ, phù hợp với tiến độ của Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và các dự án điện hạt nhân tiếp theo.

Các nội dung trên sẽ được thông tin, tuyên truyền thông qua các chương trình, chuyên mục trên báo chí, các hội thảo, diễn đàn, đối thoại về điện hạt nhân với sự tham gia của các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế, tập trung vào các nội dung phát triển cơ sở hạ tầng, đảm bảo an ninh, an toàn cho phát triển điện hạt nhân; tổ chức các triển lãm, hội thảo quốc tế và quốc gia về phát triển điện hạt nhân tại một số thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh có quy hoạch địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân…

Đề án cũng đề ra mục tiêu cụ thể là triển khai chương trình phổ biến kiến thức cơ bản về năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân trong các bậc học phổ thông theo các lộ trình cụ thể đến năm 2015 và giai đoạn 2016 – 2020.