Khẩn trương xây dựng Đề án sản xuất sản phẩm lúa gạo chất lượng cao

ThienNhien.Net – Tại Thông báo số 57/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu một số Bộ ngành liên quan phối hợp xây dựng, thực hiện Đề án sản xuất Sản phẩm lúa gạo Việt Nam chất lượng cao, năng suất cao.

Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông phải phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương xem xét, giao Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan xây dựng, thực hiện Đề án sản xuất Sản phẩm lúa gạo Việt Nam chất lượng cao, năng suất cao thuộc Danh mục sản phẩm quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cụ thể, cuối tháng 3/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Đề án này.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù để thực hiện Đề án sản xuất Sản phẩm lúa gạo Việt Nam chất lượng cao, năng suất cao, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trước đó, tháng 5/2012, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành Nông nghiệp đến năm 2020” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

Mục tiêu của dự án là ứng dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học, đổi mới công nghệ và cải tiến quản lý nhằm tạo bước chuyển biến về năng suất và chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nông lâm thủy sản chủ lực.

Theo đó, giai đoạn 2012 – 2015, phấn đấu có 70% doanh nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được hướng dẫn, áp dụng tiến bộ khoa học, đổi mới công nghệ và hệ thống quản lý chất lượng để cải thiện chất lượng, tăng năng suất các loại sản phẩm, hàng hóa nông lâm thủy sản chủ lực (lúa gạo, cà phê, chè, mía đường…). Trong đó, lúa gạo tăng năng suất 1%/năm, tỷ lệ gạo trên 15% tấm giảm xuống dưới 40%, tỷ lệ gạo bạc bụng giảm xuống 4% – 5%…