Gần 6.000 tỷ đồng cho công tác bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường, giai đoạn 2012-2015 sẽ được triển khai với tổng kinh phí 5.963 tỷ đồng từ các nguồn ngân sách của Trung ương, địa phương và vốn vay viện trợ nước ngoài (ODA).

Đó lá một trong những nội dung quan trọng được Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra tại Hội thảo “Triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường” diễn ra ngày 25/1, tại Hà Nội.

Làng nghề là một trong những khu vực ô nhiễm nặng nhất (Ảnh: Hùng Võ/VietnamPlus)

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bùi Cách Tuyến cho biết, trong những năm gần đây, ô nhiễm và suy thoái môi trường ở Việt Nam đang có xu hướng gia tăng, phát sinh nhiều điểm “nóng,” ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Cũng theo Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến, tuy không phải là “cây đũa thần” để giải quyết hết các loại ô nhiễm và suy thoái môi trường ở tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước, nhưng Chương trình mục tiêu Quốc gia là tiền đề quan trọng cho hoạt động khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường trong giai đoạn 2012 – 2015 và các giai đoạn tiếp theo.

“Thông qua việc bắt đầu triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia mới này, các dự án sẽ được xử lý, cải tạo và phục hồi. Cùng với đó sẽ triển khai xây dựng các mô hình điểm xử lý, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường để từ đó nhân rộng ra trên phạm vi cả nước,” Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến nói.

Theo đó, chương trình sẽ tập trung khắc phục, cải thiện và phục hồi môi trường tại 47 làng nghề môi trường bị ô nhiễm và 100 khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước.

Ngoài ra, chương trình cũng sẽ triển khai, thực hiện các dự án thu gom, xử lý nước thải từ các đô thị loại II, vốn đang xả trực tiếp ra ba lưu vực sông Nhuệ-sông Đáy, sông Cầu và hệ thống sông Đồng Nai.