Khẩn trương xây dựng Đề án ứng phó biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Sáng ngày 3/1, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát nội dung, đôn đốc xây dựng Đề án “Chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường”.

Đây là một nội dung quan trọng dự kiến trình tại Hội nghị Trung ương sắp tới.

Hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đang khẩn trương chuẩn bị và hoàn thiện dự thảo các nội dung về tổng quan, thực trạng ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường, các dự báo, kinh nghiệm quốc tế. Từ đó, xây dựng hệ quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong từng giai đoạn về công tác ứng phó với BĐKH, giảm phát thải nhà kính, bảo vệ tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, rừng, nguồn lợi thuỷ sản, kiềm chế tốc độ gia tăng ô nhiễm môi trường, giảm nhẹ mức độ suy thoái đa dạng sinh học.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu cơ quan soạn thảo khẩn trương xây dựng Đề án, lập tiến độ cụ thể và tổ chức các hội thảo để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi, bám sát các mốc tiến độ để trình các cơ quan thẩm quyền.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý làm rõ hơn một số nội dung quan trọng trong Dự thảo Đề án như quan điểm, mục tiêu và đặc biệt là các nhóm giải pháp cần nêu cụ thể, tính toán những khả năng triển khai trên thực tế. Ngoài ra, chú ý vấn đề thông tin, số liệu chi tiết, các phụ lục minh hoạ cho các nhận định, đánh giá của Đề án.