Hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai

ThienNhien.Net – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng vừa ký ban hành Công văn số 10470/UBND-NNNT cho phép thực hiện chính sách hỗ trợ hộ dân khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra trên địa bàn thành phố.

Công văn nêu rõ, đồng ý về nguyên tắc theo đề nghị của Sở Tài chính về việc cho phép UBND các huyện: Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Sóc Sơn, Gia Lâm, Từ Liêm, Mê Linh và thị xã Sơn Tây tổ chức thực hiện chi ngân sách hỗ trợ cho các hộ dân có diện tích sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại hơn 70% được hưởng cơ chế, mức hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 20/11/2008 của UBND TP về việc ban hành chính sách, chế độ hỗ trợ đời sống, khắc phục thiệt hại và khôi phục sản xuất đối với nhân dân vùng ngập, úng do mưa lớn gây ra cuối tháng 10, đầu tháng 11/2008 trên địa bàn Hà Nội.

UBND các huyện, thị xã nêu trên khẩn trương tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ thiệt hại của UBND các xã, phường có diện tích sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra trong ngày 17/8/2012, để làm căn cứ bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã, phường chi hỗ trợ cho các hộ dân được hưởng chính sách, chế độ theo quy định của nhà nước và thành phố.

Bên cạnh đó, chủ động bố trí, cân đối nguồn kinh phí dự phòng, tăng thu và kết dư ngân sách huyện, thị xã bảo đảm kinh phí hỗ trợ kịp thời cho các hộ được hưởng và thực hiện kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất nông nghiệp tại địa phương.