Lâm Đồng: Thủy điện chưa đảm bảo môi trường

Thủy điện Đại Ninh vận hành quy trình chưa đảm bảo dòng chảy sinh thái và môi trường hạ du (Ảnh minh họa: vncold.vn)
Thủy điện Đại Ninh vận hành quy trình chưa đảm bảo dòng chảy sinh thái và môi trường hạ du (Ảnh minh họa: vncold.vn)

ThienNhien.Net – Ngày 28/12, Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng cho biết Đoàn thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn tại 2 nhà máy thủy điện Đại Ninh, Đa Dâng 2 và 2 dự án thủy điện Đa Mb’ri, Yan Tann Sien trên địa bàn tỉnh.

Đoàn phát hiện nhà máy thủy điện Đại Ninh vận hành quy trình chưa đảm bảo dòng chảy sinh thái và môi trường hạ du theo đúng yêu cầu của quy trình vận hành hồ chứa và báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt. Nhà máy thủy điện Đa Dâng 2 chưa giám sát môi trường theo bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường và không lập ĐTM bổ sung khi có sự thay đổi nội dung dự án, đồng thời không lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đối với trạm phân phối điện 110 KV.

Còn dự án thủy điện Đa Mb’ri chưa có ĐTM bổ sung và giải trình rõ khi nâng công suất từ 70 MW lên 75 MW. Dự án thủy điện Yan Tann Sien cũng chưa thực hiện giám sát môi trường theo ĐTM được phê duyệt.