Phê duyệt kết quả đàm phán dự án đầu tư lưới điện truyền tải 2

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phê duyệt kết quả đàm phán Hiệp định vay cho Dự án “Đầu tư lưới điện truyền tải 2” với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và các văn kiện pháp lý liên quan của dự án.

Phó Thủ tướng ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình thay mặt Nhà nước ta ký Hiệp định vay của Dự án. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Hiệp định vay theo quy định.

Dự án “Đầu tư lưới điện truyền tải 2” gồm 3 tiểu dự án là: Đường dây 500 kV Pleiku – Mỹ Phước – Cầu Bông mạch kép với tổng chiều dài 437km trên địa phận 5 tỉnh và 1 thành phố: Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh; Đường dây 220 kV Cầu Bông – Hóc Môn – rẽ Bình Tân với tổng chiều dài 15,94km trên địa phận TP. Hồ Chí Minh; Đường dây 220 kV Cầu Bông – Đức Hòa với tổng chiều dài 13,4km trên địa phận TP. Hồ Chí Minh và đi qua một phần địa phận tỉnh Long An.

Dự án được triển khai nhằm truyền tải nguồn điện ở các nhà máy điện khu vực miền Trung cũng như từ các nhà máy thủy điện khu vực Tây Nguyên, nguồn điện nhập khẩu từ Lào và Campuchia, nguồn nhiệt điện than của miền Bắc để cung cấp điện bổ sung cho các tỉnh phía Nam.