Phân bổ ngân sách cho hai chương trình mục tiêu quốc gia

ThienNhien.Net – Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với việc phân bổ kinh phí cho chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm môi trường của Chính phủ.

Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu được giao tổng kinh phí là 248,3 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là 79,5 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là 168,8 tỷ đồng (Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Ngày 13/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về việc phân bổ ngân sách cho chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm môi trường.

Theo Báo cáo của Chính phủ, năm 2013, chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm môi trường và cải thiện môi trường được giao tổng kinh phí là 131 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư phát triển là 83 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là 48 tỷ đồng.

Trong đó, Chính phủ điều chỉnh phương án phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện dự án thành phần số 2 “cải thiện và phục hồi môi trường tại một số khu vực bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng do hóa chất bảo vệ thực vật”. Cụ thể, cắt giảm kinh phí cho tiểu dự án tại xã Thái Thủy, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và kinh phí từ hoạt động của Văn phòng chương trình, bổ sung kinh phí cho tiểu dự án tại Hợp tác xã Hồng Kỳ, xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu được giao tổng kinh phí là 248,3 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là 79,5 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là 168,8 tỷ đồng.

Chính phủ bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển để triển khai các mô hình thích ứng thí điểm ứng phó với biến đổi khí hậu ở hai tỉnh Quảng Nam, Bến Tre; xây dựng mô hình có độ chính xác cao tại khu vực đồng bằng và ven biển để phục vụ công tác nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Đối với các địa phương còn lại, Chính phủ sẽ bố trí nguồn vốn thông qua Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu theo văn bản số 1443/TTg-QHQT ngày 19 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án ưu tiên thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC), bao gồm 61 danh mục dự án ưu tiên cấp bách có thể triển khai từ năm 2013.

Cơ bản thống nhất với việc phân bổ kinh phí cho 2 Chương trình mục tiêu quốc gia trên của Chính phủ, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tiến hành tổng kết 3 năm triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 2011-2013 theo Nghị quyết của Quốc hội.

Từ đó, đề xuất với Quốc hội điều chỉnh lại các mục tiêu, nhiệm vụ của từng chương trình, đảm bảo kinh phí còn lại của hai năm 2014-2015 được bố trí tập trung xử lý những vấn đề quan trọng nhất của từng chương trình.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ rà soát, xem xét, điều chỉnh việc phân bổ ngân sách giữa việc xây dựng hai đoạn đê của Cà Mau và Trà Vinh với việc trồng rừng ngập mặn ven biển để giữ đất, cải thiện môi trường sinh thái.

Tránh lợi dụng hòa giải để trốn tránh trách nhiệm

Sáng cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận những vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Hòa giải cơ sở.

Đa số ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo và thẩm tra dự án Luật rà soát các quy định pháp luật có liên quan để đảm bảo bao quát hết các trường hợp áp dụng biện pháp hòa giải, tránh lợi dụng việc hòa giải để trốn tránh trách nhiệm hình sự hoặc trách nhiệm hành chính.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh dự án Luật phải phát huy tình tương thân tương ái, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng để xử lý các vấn đề xung đột tại cơ sở, góp phần giữ vững sự ổn định và trật tự xã hội.