Gần 10 triệu USD chống suy giảm tầng ôzôn tại Việt Nam

ThienNhien.Net – Ngân hàng Thế giới vừa phê duyệt khoản tài trợ không hoàn lại trị giá 9,76 triệu đô la Mỹ cho Việt Nam từ Quỹ đa phương cho Thực thi Nghị định thư Montreal nhằm hỗ trợ những nỗ lực của Chính phủ trong việc giảm chất HydroChloroFluoroCarbons (HCFCs) với nguy cơ gây tình trạng trái đất nóng lên cao cho giai đoạn từ 1/1/2013 đến 1/1/2015.

Điều hòa xe bus cũng sử dụng chất HCFC (Ảnh: VTC)

Chương trình sẽ giúp Việt Nam giảm bớt tiêu thụ HCFC trong lĩnh vực sản xuất xốp PU (polyurethane). Giai đoạn 1 của Dự án loại bỏ HCFC sẽ áp dụng các công nghệ mới nhất để loại bỏ khoảng 1.275 tấn HCFC-141B tại 12 doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực sản xuất xốp và hỗ trợ các chính sách, quy định và các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật để hạn chế tiêu thụ HCFC.

HCFCs là chất làm suy giảm tầng ôzôn (ODS), tạo ra nguy cơ trái đất nóng lên cao và là một chất trong danh sách phải kiểm soát tiêu thụ và sản xuất của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ôzôn. Nghị định thư Montreal yêu cầu các nước đang phát triển phải giảm dần từ năm 2013 và chấm dứt hoàn toàn tiêu thụ và sản xuất HCFC vào năm 2030.

Theo nghị định thư Montreal, các nước đang phát triển phải giảm dần tiêu thụ và sản xuất HCFC từ năm 2013 và chấm dứt hoàn toàn vào năm 2030.