Thanh Hóa: Kiểm điểm hạt kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ để xảy ra cháy rừng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa yêu cầu Ban quản lý rừng phòng hộ, Hạt Kiểm lâm thị xã Nghi Sơn kiểm điểm rút kinh nhiệm trong quản lý rừng.

Liên quan đến vụ đốt thực bì gây cháy rừng sản xuất trên diện rộng xảy ra tại thôn Phượng Áng, xã Thanh Sơn, thị xã Nghi Sơn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Ban quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn, Hạt Kiểm lâm thị xã Nghi Sơn kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đốt thực bì gây ra vụ cháy rừng sản xuất trên diện rộng xảy ra tại thôn Phượng Áng, xã Thanh Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã có thông báo kết luận của Phó Giám đốc Sở Lê Đức Thuận tại buổi kiểm tra việc làm giảm vật liệu cháy trên diện tích rừng sản xuất của Ban quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn quản lý, thuộc địa bàn xã Thanh Sơn, thị xã Nghi Sơn.

Cụ thể, sau khi kiểm tra hiện trường vụ đốt thực bì làm cháy rừng tại thôn Phượng Áng, xã Thanh Sơn vào ngày 20/4/2023, ông Lê Đức Thuận, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với Ban quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn, Hạt Kiểm lâm thị xã Nghi Sơn và UBND xã Thanh Sơn và có kết luận: Hàng năm, Hạt Kiểm lâm thị xã Nghi Sơn, Ban quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện phương án làm giảm vật liệu trên diện tích rừng thông có nguy cơ cháy cao. Đây là một trong các biện pháp mang lại hiệu quả thiết thực công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện phương án làm giảm vật liệu cháy năm 2023, Hạt Kiểm lâm thị xã Nghi Sơn, Ban quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn chưa phối hợp chặt chẽ với thôn Phượng Áng và chính quyền xã Thanh Sơn để làm tốt công tác tuyên truyền; chưa kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện nội dung phương án; để các hộ gia đình, cá nhân tự ý phát dọn và đốt thực bì sai quy trình kỹ thuật; lợi dụng phát dọn thực bì để thay đổi loài cây từ cây thông sang cây keo.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Ban quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn, Hạt Kiểm lâm thị xã Nghi Sơn kiểm điểm rút kinh nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Ngoài ra, trong khu vực làm giảm vật liệu cháy còn xảy ra tình trạng khai thác thông trái phép. Hạt Kiểm lâm thị xã Nghi Sơn đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm hành chính đối với ông Đặng Đình Sơn và ông Phan Xuân Biên với hành vi khai thác rừng trái phép, số tiền phạt 25 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước, tịch thu 5,370 m3 gỗ thông.

Sau khi có kết luận vụ việc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Thuận yêu cầu: Đối với diện tích 12,39ha do ông Đăng Đình Sơn và ông Phan Xuân Biên nhận khoán, giao Ban quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn căn cứ nội dung trong hợp đồng giao khoán và các quy định của pháp luật hiện hành để thu hồi hợp đồng giao khoán đối với các hộ trên. Trước mắt, chưa giao khoán diện tích thu hồi cho hộ gia đình, cá nhân mà giao Ban quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn quản lý trực tiếp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa cũng giao Ban quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn bố trí kinh phí, trồng bổ sung cây thông trên diện tích rừng đã cháy. Phương thức trồng hỗn hợp loài thông + keo tai tượng Úc (2 hàng thông + 1 hàng keo) để đảm bảo công tác phòng cháy rừng và phòng sâu bệnh hại rừng; báo cáo kết quả về Sở, đồng thời gửi về Chi cục Kiểm lâm trước ngày 30/6/2023 để theo dõi, đôn đốc.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Ban quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn, Hạt Kiểm lâm thị xã Nghi Sơn kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy để xảy ra sự việc nêu trên.