Bảo tồn cây hạt trần tại hành lang núi đá vôi Hòa Bình – Sơn La

ThienNhien.Net – Quỹ Rufford vừa phê duyệt dự án “Bảo tồn các loài cây hạt trần tại hành lang núi đá vôi Hòa Bình – Sơn La” với tổng kinh phí 6.000 bảng Anh do Trung tâm Con người và Thiên Nhiên đề xuất, thực hiện.

Thông Pà Cò ở Khu BTTN Hang Kia – Pà Cò, Hòa Bình (Ảnh: Minh Xuân)

Dự án được triển khai trên địa bàn hai huyện Mai Châu (Hòa Bình) và Mộc Châu (Sơn La) trong 12 tháng, bắt đầu từ tháng 10/2012.

Bên cạnh triển khai đánh giá hiện trạng bảo tồn, mức độ đe dọa và giải pháp bảo tồn cho các loài cây lá kim trong khu vực, dự án cũng sẽ hoàn thiện kỹ thuật nhân giống bằng hom cành và hạt cho các loài cây lá kim, góp phần thúc đẩy công tác bảo tồn chuyển vị cũng như sử dụng bền vững các loài cây lá kim quý hiếm.

Ngoài ra, dự án cũng sẽ triển khai những hoạt động góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng địa phương về hoạt động bảo tồn thông qua các ấn phẩm tuyên truyền, tranh ảnh, mẫu vật, cây giống cung cấp cho người dân địa phương và trường học.

Dự án kỳ vọng trong quá trình cùng thực hiện, các cán bộ kiểm lâm của hai khu bảo tồn Hang Kia – Pà Cò (Hòa Bình) và Xuân Nha (Sơn La) sẽ được nâng cao thêm kiến thức và kỹ năng đối trong công tác bảo tồn cho các loài cây lá kim.

Hành lang núi đá vôi Hòa Bình – Sơn La là nơi có hệ động, thực vật phong phú, đa dạng, đặc biệt là về các loài cây lá kim. Mức độ đa dạng sinh học tại đây có thể so sánh ngang với mức độ đa dạng sinh học của khu vực Đông Bắc và Hoàng Liên Sơn.