Đốc thúc việc di dân, tái định cư, định canh dự án hồ chứa Nước Trong

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án

ThienNhien.Net – Đây là nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ tại cuộc họp giao ban tiến độ Dự án Hợp phần di dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong diễn ra vào chiều 2/10.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án, đến thời điểm này đã thực hiện chi trả 50% phương án bồi thường đợt 11 khu vực lòng hồ xã Trà Xinh, huyện Tây Trà và 100% phương án bồi thường hoa màu trên đất thuộc 5 khu tái định cư xã Trà Thọ, với tổng kinh phí chi trả trên 45 tỷ đồng.

Về tiến độ xây dựng 5 khu tái định cư (KTĐC) của dự án, BQL cho biết đã hoàn thành cơ bản các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật và xây dựng 24 công trình phúc lợi thuộc các khu tái định cư Bắc Nguyên 2, Suối Y, Sà Lác, Cà La và Giờ Lao, với giá trị khối lượng thực hiện 37,5 tỷ đồng. Trong thời gian đến tập trung hoàn thiện hạng mục cấp nước sinh hoạt, cấp điện, các công trình phúc lợi.

Về tiến độ xây dựng nhà ở tại các Khu tái định cư, đến thời điểm này đã xây dựng hoàn thành 128/142 ngôi nhà (đạt 90%), trong đó đã thực hiện bàn giao 89 ngôi nhà cho các hộ dân thuộc diện di dời tại các KTĐC Sà Lác, Suối Y, Bắc Nguyên 2 và Giờ Lao.

Ngoài những phần việc quan trọng trên, BQL dự án cũng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình thủy lợi, các khu tái định canh, tuyến điện, giao thông ngoại vùng và các hạng mục bổ sung tại khu TĐC Đồi Gu và điểm TĐC Suối Tê.

Đối với công tác di dời 31 hộ dân (ở dưới cao trình 112m) ra khỏi lòng hồ Hồ chứa nước Nước Trong trước mùa mưa lũ năm 2012, Ban Quản lý dự án cho biết, hiện chỉ mới có 22 hộ di dời tài sản nhưng chưa di dời nhà ở, đặc biệt 9 hộ ở thôn Tây, xã Trà Thọ chưa di dời nhà ở lẫn tài sản.

Về vốn thực hiện dự án, đến thời điểm này giá trị khối lượng thực hiện của dự án đạt 174 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân 132 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị UBND tạm thời chưa thu hồi vốn tạm ứng của Ngân sách tỉnh trong năm 2012 (100 tỷ đồng) để có vốn chi trả bồi thường và thi công xây lắp trong thời gian đến.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ ghi nhận sự chuyển biến tích cực về tiến độ thực hiện của dự án trong thời gian qua. Tuy nhiên, lưu ý còn nhiều vướng mắc cần phải tập trung tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong những tháng còn lại của năm. Cụ thể, chủ đầu tư tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu, đơn vị thi công tiếp tục tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đặc biệt là việc xây dựng hoàn chỉnh các khu tái định cư, nhà ở và công trình phúc lợi thuộc các khu tái định cư đảm bảo hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/10/2012.

Cùng với việc di dời tái định cư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến tái định canh, ít nhất là giải quyết khoảng 40% đất sản xuất cho các hộ dân di dời; khẩn trương hoàn thành chi trả các phương án bồi thường đã được UBND tỉnh phê duyệt; đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn đã bố trí cho dự án trong năm 2012 (trên 202 tỷ đồng).

Đối với 31 hộ ở dưới cao trình 112m, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với UBND huyện Tây Trà, UBND các xã liên quan tiếp tục vận động di dời ra khỏi lòng hồ Hồ chứa nước Nước Trong đến nơi ở tạm trước mùa mưa, lũ năm 2012.