Quảng Ngãi cần tính lại phương án thu phí từ PFES

ThienNhien.Net – Thẩm định Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 – 2020, Bộ NN&PTNT cơ bản thống nhất với các nội dung và phương án đưa ra, tuy nhiên, ở một số điểm chi tiết, Bộ đề nghị phía tỉnh tính toán, cân đối lại, đặc biệt là nội dung liên quan đến phương án thu phí từ dịch vụ chi trả môi trường rừng (PFES).

Theo Quy hoạch mà tỉnh đệ trình, khái toán vốn đầu tư cho các hoạt động lâm nghiệp trong kỳ quy hoạch 2011 – 2020 chiếm hơn 3.226 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước và Quỹ bảo vệ và phát triển rừng hơn 519 tỷ đồng; vốn ODA hơn 425 tỷ đồng; vốn vay tín dụng hơn 686 tỷ đồng; hơn 1.595 tỷ đồng còn lại là vốn tự có của doanh nghiệp và vốn khác.

Bộ cơ bản nhất trí với khái toán vốn nêu trên, tuy nhiên, Bộ đề nghị địa phương rà soát, tính toán lại phương án thu kinh phí từ dịch vụ chi trả môi trường rừng (PFES) và dịch vụ nuôi trồng thủy sản có sử dụng nguồn nước từ rừng để xác định tổng số thu từ dịch vụ chi trả môi trường rừng cho sát thực tế.

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Về mục tiêu quy hoạch đến năm 2020 đạt 5 – 10% diện tích rừng sản xuất có chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC), Bộ cho rằng, địa phương phải xây dựng lộ trình, kế hoạch cũng như nguồn tài chính cụ thể nhằm đảm bảo tính khả thi trong việc thực hiện.

Về quy hoạch khai thác gỗ, quy hoạch chế biến gỗ và lâm sản, xây dựng cơ sở hạ tầng lâm sinh thiết yếu, Bộ cũng đề nghị địa phương có phương án cân đối nguồn cung cấp nguyên liệu để đáp ứng đủ nguyên liệu cho các nhà máy chế biến gỗ của tỉnh theo công suất thiết kế, bổ sung sản lượng khai khác.