Hỗ trợ cải thiện quản lý 76 khu rừng đặc dụng

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phê duyệt Hợp phần Quỹ Bảo tồn rừng đặc dụng do Quỹ Ủy thác ngành lâm nghiệp (TFF) quốc tế tài trợ. Hợp phần quỹ này chủ yếu hỗ trợ cải thiện công tác quản lý bảo tồn hệ thống rừng đặc dụng và hỗ trợ 76 khu rừng đặc dụng có tầm quan trọng quốc tế.

Tổng kinh phí thực hiện Hợp phần Quỹ Bảo tồn rừng đặc dụng là 1,32 triệu USD, trong đó, TFF viện trợ không hoàn lại 1,2 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng của Việt Nam.