Phê duyệt Khung ma trận về biến đổi khí hậu

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Khung ma trận chính sách năm 2012 thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) với 3 trụ cột: Thích ứng; giảm thiểu; chính sách biến đổi khí hậu và liên ngành và Khung thể chế.

Trong đó, với trụ cột Thích ứng – Phát triển khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu (BĐKH), sẽ tăng cường khung pháp lý để thực thi Luật Tài nguyên nước; xây dựng 3 mô hình điểm chuyển giao quản lý công trình thủy lợi, kênh cấp 2; hoàn thiện và trình phê duyệt dự án Luật tài nguyên và môi trường biển, có lồng ghép yếu tố BĐKH vào quản lý tổng hợp ven biển (hành động bắt buộc); xây dựng Hướng dẫn về Cơ chế quản lý và sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng; trình tự thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng; xây dựng “Cánh đồng mẫu lớn” áp dụng quy trình canh tác lúa mới nhằm tăng giá trị gia tăng và giảm phát thải khí nhà kính…

Đối với trụ cột Giảm thiểu – Phát triển ít phát thải các-bon, sẽ xây dựng các quy định về việc thiết lập lộ trình thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; xây dựng dự thảo Quy hoạch năng lượng tái tạo các tỉnh Trung Bộ giai đoạn đến 2020 có xét đến 2030; xây dựng dự thảo Quy hoạch phát triển điện gió quốc gia giai đoạn đến 2020 có xét đến 2030; tổ chức, hướng dẫn 5 thành phố trực thuộc Trung ương lập quy hoạch xử lý chất thải rắn và quy hoạch quản lý chất thải rắn 3 lưu vực sông Nhuệ – Đáy, sông Cầu, sông Sài Gòn – Đồng Nai;…

Với trụ cột Chính sách biến đổi khí hậu liên ngành và Khung thể chế: xây dựng Luật Khí tượng Thủy văn; hoàn thiện và ban hành Luật Phòng chống và Giảm thiểu thiên tai; xây dựng hệ thống giám sát đánh giá để theo dõi việc thực hiện kế hoạch cấp tỉnh và quốc gia về thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020;… Hành động chính sách là hành động do các Bộ, các tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện về mặt chính sách để ứng phó với biến đổi khí hậu trong khung thời gian của các chu trình thuộc Chương trình SP-RCC (Chương trình Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu). Hoạt động chính sách không phải là hoạt động dự án mà là chính sách hoặc các chiến lược do các Bộ và các cơ quan xây dựng để giải quyết các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Ma trận chính sách là văn bản tổng hợp các hoạt động chính sách bắt buộc và các hoạt động chính sách quan trọng do các hội nghị kỹ thuật đề ra, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và do các Bộ, các địa phương và các cơ quan tham gia Chương trình thực hiện.