Cắm mốc giới thoát lũ tuyến đê sông Đà và sông Hồng

ThienNhien.Net – UBND thành phố Hà Nội vừa giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chuẩn bị đầu tư dự án cắm mốc chỉ giới thoát lũ tuyến hữu sông Đà, hữu sông Hồng thuộc địa phận thành phố.

Đê sông Hồng sẽ được cắm mốc giới thoát lũ (Ảnh: ICTnews)

Việc xây dựng hệ thống cắm mốc chỉ giới thoát lũ nhằm triển khai Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố đến năm 2020 trên cơ sở chi tiết chỉ giới thoát lũ trên tuyến đê hữu sông Đà, hữu sông Hồng đã được UBND thành phố phê duyệt.

Dự kiến xây dựng 1.050 mốc chỉ giới thoát lũ bằng bê tông, mật độ 50-100m/mốc với khu vực đông dân cư và 300-500m/mốc với các khu vực khác. Chiều dài tuyến cần cắm mốc 98,800km, trong đó: 55,670 km trên bãi sông không qua khu dân cư, 43,130km trên bãi sông qua khu dân cư; không cắm mốc chỉ giới ngoài thực địa những đoạn mà chỉ giới thoát lũ trùng với đê chính.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 20 tỷ đồng, từ ngân sách thành phố; thời gian thực hiện trong hai năm (2012-2013).