Các Bộ trưởng báo cáo trước Quốc hội về quản lý đất và vận hành đập thủy điện

ThienNhien.Net – Hai Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, trình Quốc hội báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất và tình hình xây dựng, quản lý vận hành các đập thủy điện.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, trình Quốc hội báo cáo tình hình quản lý sử dụng đất năm 2011 và những tháng đầu năm 2012 trên phạm vi cả nước nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015).

Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký báo cáo Quốc hội khóa XIII về tình hình xây dựng, quản lý vận hành các đập thủy điện.

Từ ngày 13/6 đến hết buổi sáng 15/6/2012, Bộ trưởng Bộ Công an, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư sẽ chính thức trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Theo nội dung chất vấn dành cho các chức danh trả lời chính thức nói trên, Bộ trưởng Bộ Công an sẽ trả lời về các giải pháp phòng chống, đấu tranh tội phạm.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ trả lời về giải pháp khắc phục việc đền bù giải phóng mặt bằng; công tác quản lý đất đai…

Các giải pháp đảm bảo thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2012; các giải pháp tái cơ cấu đầu tư công; việc phân bổ nguồn vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 là phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ là các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; làm rõ hơn tình trạng các doanh nghiệp đang khó khăn, các giải pháp “giải phóng” hàng hóa tồn kho; quy hoạch đầu tư và quản lý vận hành an toàn các nhà máy thủy điện…

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Tổng thanh tra Chính phủ sẽ tham gia giải trình, bổ sung thêm ở những nội dung liên quan. Bên cạnh đó, các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách những lĩnh vực liên quan cũng sẽ có ý kiến làm rõ thêm các vấn đề chất vấn.

Kết thúc phần trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ, dự kiến Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ phát biểu chốt lại các vấn đề.