World Vision tuyển điều phối viên

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision) cần tuyển 02 điều phối viên phát triển cho Chương trình Phát triển Vùng (ATP), làm việc tại Mai Châu, Hòa Bình.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 12/5/2012.

Bản mô tả công việc xem tại đây.

Thông tin tuyển dụng chi tiết xem tại đây.