Phối hợp hoàn thiện hệ thống thông tin giám sát về hồ chứa

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công văn đề nghị Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt nam phối hợp rà soát, cung cấp hiện trạng hệ thống thông tin giám sát hồ chứa đối với các hồ thủy điện do hai đơn vị này quản lý.

Trong thời gian qua, Bộ NN&PTNT cũng đã giao các cơ quan liên quan xây dựng Đề án hệ thống thông tin giám sát hồ chứa phục vụ phòng, chống lụt bão. Hệ thống quan trắc thông tin giám sát tự động được thử nghiệm đầu tiên tại trạm đầu mối Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã cho kết quả tốt và được triển khai mở rộng.

Các dữ liệu thu thập được sẽ được Bộ NN&PTNT tổng hợp để hoàn thành hệ thống thu thập, truyền tải thông tin hồ chứa trình Chính phủ trong quý 2/2012.