800.000 USD viện trợ dự án nước vùng châu thổ sông Hồng

ThienNhien.Net – Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa kí hiệp định viện trợ không hoàn lại trị giá 800.000 USD cho Dự án Phát triển nguồn nước trong khu vực Trung và Đông Bắc châu thổ sông Hồng.

Dự án được thực hiện tại 4 địa phương Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang và Bắc Ninh nhằm mục tiêu cải thiện cơ sở hạ tầng nguồn nước, hỗ trợ các hoạt động liên quan đến phát triển nông thôn, tăng cường đào tạo cán bộ thủy lợi tham gia vào việc quản lý cơ sở hạ tầng nguồn nước.