Nhân rộng mô hình quản lý chất thải sinh hoạt tại nguồn

ThienNhien.Net – Sau 2 năm thí điểm thành công tại 4 phường trên địa bàn thành phố Biên Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai mới đây đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện phân loại, thu gom và quản lý chất thải sinh hoạt tại nguồn nhằm nhân rộng mô hình ra toàn tỉnh.

Để thực hiện hiệu quả mô hình, Sở nhấn mạnh các địa phương cần phải thúc đẩy các biện pháp tuyên truyền về lợi ích của việc phân loại rác tại nguồn, đồng thời thực hiện tốt công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng phát sinh, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt trên từng địa bàn.

Đối với công tác xử lý chất thải sau phân loại, sau khi thu gom sẽ phải đưa chất thải hữu cơ về khu xử lý rác thải để tái chế làm phân vi sinh; các chất thải vô cơ nếu tái chế được thì chuyển giao cho cơ sở tái chế, loại không tái chế được thì chôn lấp ở các hố rác công nghiệp không nguy hại.

Riêng 4 huyện chưa có khu xử lý rác thải (gồm Vĩnh Cửu, Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ) sẽ tiến hành lựa chọn các bãi rác tạm được phân làm 2 khu vực chứa chất thải hữu cơ, vô cơ riêng biệt và lưu giữ tạm thời cho đến khi các khu xử lý trên địa bàn đi vào hoạt động.