Tiếp nhận 12 trạm thủy văn từ Ủy hội sông Mê Kông quốc tế

ThienNhien.Net – Chiều 7/3, tại thành phố Cần Thơ, Ủy hội sông Mê Kông quốc tế tổ chức lễ bàn giao 12 trạm thủy văn thuộc dự án các trạm quan trắc khí tượng thủy văn lưu vực Mê Kông cho Việt Nam.

Trong tổng số 12 trạm quan trắc, có tới 6 trạm được đặt ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (Tân Châu, Châu Đốc, Cần Thơ, Mỹ Thuận, Vàm Nao và Vàm Kênh), 4 trạm ở Tây Nguyên (Bản Đôn, Giang Sơn, Kon Tum và Đức Xuyên) và 2 trạm triều ký Định An, Cửu Tiểu.

Các trạm quan trắc đều nằm trong dự án các trạm quan trắc thủy văn do Chính phủ Pháp tài trợ và được hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Khí tượng Thế giới.

Mục tiêu của dự án nhằm giúp Việt Nam giảm thiểu tổn thất về người và tài sản do lũ trong lưu vực Mê Kông, đồng thời giúp Việt Nam thiết lập hệ thống thu thập và truyền các số liệu khí tượng thủy văn chính xác, kịp thời tại cấp lưu vực.

Được biết, ngoài Việt Nam, Chính phủ Pháp còn tài trợ 27 trạm quan trắc thủy văn cho 3 nước lưu vực sông Mê Kông gồm Thái Lan, Lào và Campuchia nhằm giúp các nước này cải thiện các mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia và năng lực quan trắc, dự báo thủy văn sông.