Sẽ xây 4 viện ứng dụng bức xạ theo khu vực địa lý

ThienNhien.Net – Ngày 5/3, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực nghiên cứu – triển khai và hỗ trợ kỹ thuật phục vụ phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn, an ninh”.

Thúc đẩy ứng dụng bức xạ, phát triển điện hạt nhân sẽ tiếp tục là hướng đi của Việt Nam trong thời gian tới (Ảnh minh họa: Vietbao.vn)

Đề án yêu cầu xây dựng và phát triển Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam vừa là cơ quan nghiên cứu – triển khai công nghệ kỹ thuật cao trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, vừa thực hiện hỗ trợ kỹ thuật quốc gia độc lập về phát triển điện hạt nhân.

Thời gian tới, Việt Nam dự kiến tập trung xây dựng 4 viện ứng dụng bức xạ theo khu vực địa lý (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đà Lạt) phục vụ yêu cầu triển khai thực hiện các quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng bức xạ trong các ngành kinh tế – xã hội theo các vùng, miền trong cả nước.

Lộ trình giai đoạn 2011 – 2015 sẽ triển khai thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân trên cơ sở Hiệp định liên Chính phủ giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Giai đoạn 2016 – 2020 dự kiến hoàn thành và đưa Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân vào hoạt động, phục vụ nghiên cứu phát triển công nghệ điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam.