Đánh giá lại toàn bộ Dự án mỏ sắt Thạch Khê

ThienNhien.Net – Văn phòng  Chính phủ vừa có Văn bản 52/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng  Hoàng  Trung Hải về việc triển khai thực hiện Dự án mỏ sắt Thạch  Khê, Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chỉ đạo các cơ quan liên quan phân tích, đánh giá lại toàn bộ Dự án về cơ cấu sản phẩm, thị trường tiêu thụ, phương án huy động vốn, hiệu quả dự án… để khẳng định tính khả thi của dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2012.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, để tổ hợp 2 Dự án (Dự án mỏ sắt Thạch Khê và Dự án nhà máy sản xuất phôi thép 2 triệu tấn/năm) sớm được triển khai có hiệu quả về kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường, Bộ Công Thương cần chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Công ty Cổ phần sắt Thạch Khê và các cổ đông của Công ty tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 164/TB-VPCP.

Về tái cơ cấu Công ty cổ phần sắt Thạch Khê, tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo 164/TB-VPCP ngày 11/7/2011 theo hướng Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giữ cổ phần chi phối vốn điều lệ của Công ty.

Những bãi thải khổng lồ do Công ty sắt Thạch Khê đắp lên đã vùi lấp ruộng vườn, nhà cửa, mồ mả của người dân (Ảnh: Vietnamnet)

Cùng với đó, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Công ty cổ phần sắt Thạch Khê phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh rà soát, xác định những hạng mục hạ tầng khu tái định cư mang tính cấp thiết, tối thiểu để tiếp tục đầu tư xây dựng, sớm ổn định đời sống của nhân dân trong khu vực dự án mỏ sắt Thạch Khê…

Về đề nghị hỗ trợ 120 tỷ đồng trong năm 2012 để triển khai Đề án phát triển bền vững kinh tế – xã hội các xã chịu ảnh hưởng của Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê tại Quyết định số 946/QĐ-TTg ngày 21/6/2011, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, UBND tỉnh rà soát, xác định, lập danh mục những hạng mục hạ tầng mang tính cấp thiết, phân kỳ đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Được biết, Dự án mỏ sắt Thạch Khê và Dự án Nhà máy sản xuất phôi thép 2 triệu tấn/năm là một Tổ hợp Dự án, đòi hỏi công nghệ phức tạp, giải phóng mặt bằng lớn, Công ty cổ phần Sắt Thạch Khê đã triển khai một số nhiệm vụ trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn nhiều bất cập, chậm, kéo dài.

Cụ thể, Dự án khai thác, tuyển quặng và Dự án sản xuất phôi thép 2 triệu tấn/năm chưa được phê duyệt; phương án bố trí vốn, phương án tiêu thụ sản phẩm của Dự án khai thác, tuyển quặng chưa cụ thể; một số đơn vị tham gia góp vốn chưa thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc góp vốn và thoái vốn tại Công ty cổ phần sắt Thạch Khê làm ảnh hưởng tiến độ của dự án; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng thiết yếu tại khu tái định cư không đồng bộ, gây khó khăn đời sống, sinh hoạt của nhân dân.