Cơ hội cho các thể chế tài chính khẳng định cam kết tại Rio+20

ThienNhien.Net – Ngân hàng Quốc gia Úc, Ngân hàng Nông nghiệp Rabobank và Tập đoàn Tài chính Robeco của Hà Lan mới đây đã trở thành những thể chế tài chính tiên phong hưởng ứng bản Tuyên ngôn Vốn Tự nhiên do Sáng kiến Tài chính Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc khởi xướng.

Tuyên ngôn Vốn tự nhiên là một bản tuyên bố của khối tài chính đối với Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất Rio+20 rằng trong thế kỷ 21 họ cam kết sẽ lồng ghép yếu tố Vốn tự nhiên vào các sản phẩm và dịch vụ tài chính của mình.

Tuyên ngôn Vốn Tự nhiên đang tạo ra cơ hội cho các thể chế tài chính trên thế giới khẳng định cam kết của mình tại Rio+20 (Ảnh minh họa: Bankofnaturalcapital.com)

Bên cạnh cam kết này, các thể chế tài chính ủng hộ bản Tuyên ngôn cũng sẽ kêu gọi các chính phủ phát triển khung pháp lý để thúc đẩy hệ thống doanh nghiệp thông qua công khai, báo cáo cùng các giải pháp tài chính nhằm kết hợp, định giá và đưa vốn tự nhiên vào trong hoạt động của doanh nghiệp.

Thông qua việc phê chuẩn bản Tuyên ngôn Vốn tự nhiên, các thể chế tài chính khẳng định tầm quan trọng của vốn tự nhiên trong việc duy trì một nền kinh tế toàn cầu bền vững, đồng thời kêu gọi hợp tác hai khối công – tư hướng tới thiết lập những điều kiện cần thiết để duy trì và đẩy mạnh vốn tự nhiên như một nguồn tài sản kinh tế, xã hội và sinh thái mang tính quyết định.

Theo định nghĩa của Viện Quốc tế về Phát triển Bền vững, Vốn tự nhiên là đất đai, không khí, nước, các sinh vật sống và dạng sống trong sinh quyển cung cấp cho con người các hàng hóa và dịch vụ hệ sinh thái cần thiết để tồn tại. Hơn thế, đó là cơ sở cho tất cả các hoạt động kinh tế của con người. Mặc dù vậy, các thước đo về kinh tế thường bỏ qua yếu tố Vốn tự nhiên khiến môi trường tự nhiên và giá trị hệ sinh thái ngày càng suy giảm.Trong bản Tuyên ngôn Vốn Tự nhiên có phân loại: Vốn tự nhiên sống và Vốn tự nhiên chết. Vốn tự nhiên sống sử dụng năng lượng mặt trời để duy trì tồn tại, bao gồm tất cả các dạng hệ sinh thái. Nếu được khai thác hợp lý, chúng cung cấp cho con người các hàng hóa và dịch vụ hệ sinh thái. Còn Vốn tự nhiên chết bao gồm các loại khoáng sản và nhiên liệu hóa thạch. Chúng không cung cấp dịch vụ nào khác ngoài giá trị sử dụng.