Huế tiếp nhận dự án quản lý đầm phá hơn 10 tỷ đồng

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phê duyệt Dự án hỗ trợ kỹ thuật quản lý tổng hợp các hoạt động đầm phá trên địa bàn tỉnh giai đoạn kéo dài do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) tài trợ với tổng vốn 10,318 tỷ đồng.

Mục tiêu của Dự án nhằm cải thiện điều kiện sống của người dân phụ thuộc vào hệ đầm phá Tam Giang – Cầu  Hai thông qua việc tăng cường quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thủy sinh.

Đầu ra chủ yếu của Dự án bao gồm: ứng dụng các công nghệ khảo sát và phương pháp tự động để thực hiện quan trắc môi trường và mô hình thủy học đầm phá; nuôi tôm và loài hai mảnh phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng; hợp lý hóa sản xuất thủy sản; quy hoạch đầm Sam Chuồn ở huyện Phú Vang và tiếp tục hỗ trợ đồng quản lý cho các xã đã được dự án hỗ trợ…