Cuối năm 2012 nghiệm thu toàn bộ nhà máy Thủy điện Sơn La

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La – Lai Châu chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ nhằm mục tiêu cuối năm 2012 nghiệm thu hoàn thành toàn bộ nhà máy Thủy điện Sơn La.

Tương tự, yêu cầu tiến độ đối với dự án xây dựng công trình thủy điện Lai Châu là sẽ thực hiện ngăn sông vào cuối tháng 3/2012 và chống lũ năm 2012 an toàn…

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam đảm bảo cung cấp kịp thời thiết bị vật tư và Bản vẽ thi công cho các Dự án xây dựng công trình thủy điện Sơn La, Lai Châu và thực hiện đấu thầu quốc tế rộng rãi cung cấp thiết bị cơ điện Dự án thủy điện Lai Châu theo mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012. Đôn đốc các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thành xây lắp, đóng điện tuyến đường dây 500 kV Sơn La – Hiệp Hòa trong quý I/2012.

Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng thầu và các nhà thầu thành viên thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2012 của các Dự án xây dựng công trình thủy điện Sơn La và Lai Châu.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan sớm hoàn thành Quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện Sơn La – Hòa Bình – Thác Bà – Tuyên Quang để cấp nước cho khu vực Đồng bằng sông Hồng trong các tháng mùa khô, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào quý IV/2012…

Thủy điện Sơn La đã hoàn thành đưa vào vận hành các tổ máy 2,3 và 4 vào các tháng 4,8 và 12 của năm 2011. Đến nay Thủy điện Sơn La đã phát được trên 5 tỷ kWh. Theo yêu cầu, các tổ máy số 5 và 6 phát điện vào tháng 4 và 8 của năm 2012.

Thủy điện Lai Châu đã tổ chức khởi công đầu năm 2011. Dự án đã hoàn thành nhiệm vụ chống lũ năm 2011, hiện các đơn vị đang khẩn trương thi công, hướng tới mục tiêu ngăn sông vào cuối tháng 3/2012.

Ổn định đời sống, sản xuất tại các khu tái định cư Dự án thủy điện Sơn La – Lai Châu

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La – Lai Châu giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu hoàn thành lập đề án xây dựng mô hình sản xuất bảo đảm phát triển kinh tế xã hội hiệu quả, bền vững tại các khu, điểm tái định cư trên địa bàn 3 tỉnh trên.

Cần ổn định cuộc sống cho bà con dân tộc thuộc diện tái định cư khi xây dựng thủy điện. Ảnh: ThienNhien.Net

Trong đó đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù tiếp tục hỗ trợ đầu tư phát triển toàn diện, bền vững cho các xã có điểm tái định cư và các hộ tái định cư trong nhiều năm sau tái định cư theo Nghị quyết số 775/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 20/4/2009; sau đó tổ chức hội thảo tại các địa phương, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện thu hồi đất, giao đất và hỗ trợ sản xuất, bảo đảm cho các hộ tái định cư có đủ đất để sản xuất theo quy hoạch chi tiết được duyệt; hoàn thành toàn bộ hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hội tái định cư.

Tập trung hoàn thành việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng các khu, điểm tái định cư; hướng dẫn các hộ tái định cư nhanh chóng ổn định đời sống và tổ chức lại sản xuất tại nơi ở mới.

Xây dựng phương án chuyển đổi nghề, mô hình sản xuất hiệu quả

Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn các địa phương xây dựng và thực hiện mô hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp kết hợp với nông, lâm nghiệp gắn với di dân tái định cư; đề xuất giải pháp phát triển các ngành nghề phụ, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương.

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất phương án sản xuất, chuyển đổi ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu sản xuất phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn tái định cư.

Các tỉnh tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, trong đó cần chú trọng các biện pháp lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất làm tăng thu nhập trên diện tích đất được giao; bố trí cán bộ khuyến nông, khuyến lâm đến từng điểm tái định cư hướng dẫn người dân xây dựng phương án sản xuất cụ thể, xây dựng các mô hình sản xuất để rút kinh nghiệm và nhân diện rộng.