Đức hỗ trợ Việt Nam bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – Kết thúc phiên đàm phán về Hợp tác phát triển giữa CHLB Đức và Việt Nam ngày 15/12, Đức cam kết tiếp tục trợ giúp Việt Nam bảo vệ môi trường.

Theo đó, phía Đức sẽ tài trợ 1 triệu Euro để Việt Nam khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra và công tác phòng chống lũ lụt tại Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được hưởng lợi từ nguồn kinh phí đặc biệt của Qũy Năng lượng và Khí hậu.

Ngoài ra, Đức sẽ tài trợ 288,2 triệu Euro cho Việt Nam để thực hiện các dự án hợp tác phát triển song phương trong 2 năm tới. Chương trình đối tác chiến lược cũng dự kiến tăng cường mối quan hệ hợp tác phát triển song phương với 3 trọng tâm chính là “Phát triển kinh tế bền vững và Đào tạo nghề’’, “Chính sách môi trường, Bảo vệ và Sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên’’ và “Y tế’’.

Hai bên cũng đã thống nhất tiếp tục xây dựng những chương trình hỗ trợ, các dự án bảo vệ môi trường và khí hậu cũng như các dự án hỗ trợ để thích nghi với biến đổi khí hậu như một phần quan trọng của công tác hợp tác giữa hai nước. Trọng tâm những hoạt động hỗ trợ của Đức nhằm tạo ra được sự phát triển trong tương lai thân thiện với môi trường, bền vững và bảo vệ nguồn tài nguyên.