Bà Rịa-Vũng Tàu: Phê duyệt đề án xử lý ô nhiễm môi trường

ThienNhien.Net  – UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa phê duyệt đề án xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn giai đoạn năm 2011-2015 với tổng kinh phí dự kiến khoảng 6.533 tỷ đồng.

Trong đó, kinh phí sự nghiệp môi trường là 57 tỷ đồng; vốn từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường 2.930 tỷ đồng và nguồn vốn ODA là 3.545 tỷ đồng.

Mục tiêu cụ thể của đề án này là 95% rác thải đô thị phát sinh trên địa bàn tỉnh được thu gom và xử lý bảo đảm hợp vệ sinh, đến năm 2020 sẽ xử lý triệt để bằng công nghệ đốt. 100% rác thải y tế và chất thải nguy hại được thu gom và xử lý…