Tăng cường năng lực quy hoạch, điều tra nước ngầm tại các đô thị

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh dự án “Tăng cường năng lực quy hoạch và điều tra nước ngầm tại các đô thị giai đoạn 2” do Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức viện trợ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện văn kiện dự án theo góp ý của các cơ quan và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Dự án được chia làm 2 giai đoạn với mục tiêu chính là bảo vệ nguồn nước ngầm tại Việt Nam, xây dựng hệ thống thông tin nước ngầm tại 4 tỉnh Hà Nội, Nam Định, Sóc Trăng, Hà Nam, đồng thời tăng cường quản lý quan trắc nước ngầm cả về số lượng và chất lượng, trong đó đặc biệt chú trọng đến tiêu chuẩn mực nước hạ thấp.

Ngoài ra, dự án cũng hướng đến mục tiêu thiết lập mối quan hệ giữa các cơ quan, đề án liên quan nhằm quản lý tổng hợp tài nguyên nước hiệu quả hơn.