Quản lý tài nguyên bằng phương pháp đánh giá rủi ro sinh thái

ThienNhien.Net – Từ ngày 22 – 30/11, Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) phối hợp với Đại học Stockholm, Thụy Điển và các đối tác địa phương tổ chức chuỗi hoạt động tập huấn kỹ thuật về phương pháp Đánh giá rủi ro sinh thái (ERA).

Chuỗi sự kiện này lần lượt được tổ chức tại Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định và Thái Bình nhằm góp phần tăng cường năng lực cho cán bộ làm công tác khoa học trong nước, cán bộ MCD và đối tác địa phương về cách tiếp cận phương pháp ERA, qua đó hỗ trợ các địa phương áp dụng hiệu quả việc quản lý tài nguyên sinh thái khu Dự trữ sinh quyển Cát Bà và Sông Hồng, tạo điều kiện cải thiện sinh kế cho cộng đồng, ứng phó tốt hơn với các điều kiện thay đổi bao gồm cả biến đổi khí hậu.

Đánh giá rủi ro sinh thái là một phương pháp được sử dụng và áp dụng nhằm dự đoán tác động của những thay đổi do con người gây ra (phát triển công nghiệp, nông nghiệp, du lịch và các hoạt động nuôi trồng thủy sản có liên quan) cũng như những thay đổi tự nhiên (biến đổi khí hậu, nước biển dâng…), đồng thời đưa ra các khuyến nghị khoa học hợp lý cho các bên liên quan ở địa phương, chuyên gia hoạch định chính sách, để ứng phó với các tác động đó một cách phù hợp và hiệu quả.