Bắc Ninh: Phạt công ty Asean Tire 103,5 triệu đồng

ThienNhien.Net – Công ty TNHH Asean Tire (KCN Tiên Sơn), chính thức hoạt động từ tháng 6-2005, với sản phẩm chủ yếu là: săm lốp xe máy, xe đạp và các sản phẩm từ cao su. Với nguyên, nhiên liệu sử dụng chính là cao su, cacbon black, hóa chất các loại (axit Stearic; kẽm oxit; lưu huỳnh), dầu FO…, quá trình sản xuất của công ty đã phát sinh các chất thải nguy hại, gây ảnh hưởng đến môi trường.

Thời gian qua, các ngành chức năng Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát môi trường… đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và kiểm tra việc phân tách nước mưa, nước thải, điểm đấu nối, tọa độ đấu nối với hạ tầng kỹ thuật của KCN Tiên Sơn đối với Công ty TNHH Asean Tire đã phát hiện: Tại thời điểm thanh tra có khoảng 100 tấn chất thải rắn tồn đọng lẫn chất thải nguy hại chưa xử lý, Công ty không bố trí nơi an toàn để lưu giữ chất thải tạm thời theo quy định. Hàng tháng Công ty không có văn bản báo cáo gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về tình hình phát sinh và quản lý chất thải nguy hại, theo tin từ Báo Bắc Ninh 16/11/2011.

Đoàn thanh tra đã lập biên bản, trình cơ quan có thầm quyền xử phạt Công ty TNHH Asean Tire với tổng số tiền là 103,5 triệu đồng, nộp vào ngân sách Nhà nước.