Quảng Ngãi chuyển đổi 71 ha rừng sản xuất thành rừng phòng hộ

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt phương án chuyển đổi 71 ha rừng trồng sản xuất ở huyện Ba Tơ sang rừng phòng hộ.

Một góc rừng phòng hộ ở huyện Ba Tơ (Ảnh: Quangngai.gov.vn)

Theo đó, địa bàn khu vực chuyển đổi ở các tiểu khu 369, 379 của xã Ba Khâm, tiểu khu 365 của xã Ba Thành, tiểu khu 412 của xã Ba Trang.

Trong số diện tích chuyển đổi có 40,4 ha rừng đã đến thời kỳ khai thác (trồng từ năm 2003-2005), sẽ được chủ rừng tổ chức thu hoạch trong năm 2011 và được hưởng lợi theo quy định. Sau khi khai thác xong, chủ rừng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ diện tích cho Bản quản lý rừng phòng hộ khu đông Ba Tơ để trồng lại rừng phòng hộ. Với 29,5 ha rừng chưa đến kỳ khai thác, chủ rừng tiếp tục quản lý, bảo vệ cho đến chu kỳ khai thác năm 2013 rồi bàn giao lại cho ban quản lý rừng.

Đây là việc làm nhằm đảm bảo ổn định nguồn nước cho các công trình thuỷ lợi lớn của tỉnh như Thạch Nham, Liệt Sơn, Núi Ngang và đầu nguồn các sông lớn của Quảng Ngãi.