Đồng Nai: Hơn 28 tỷ đồng cho kế hoạch chuyển đổi rừng

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt phương án chuyển đổi rừng sau rà soát quy hoạch 03 loại rừng giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020 của Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc với tổng kinh phí hơn 28,3 tỷ đồng.

Sẽ có khoảng 1.296 ha rừng phòng hộ được chuyển sang rừng sản xuất, và ngược lại có hơn 2.462 ha rừng sản xuất được chuyển đổi sang rừng phòng hộ. Diện tích chuyển đổi bao gồm cả diện tích đất có rừng và diện tích đất trồng cây công nghiệp.

Theo kế hoạch chuyển đổi giai đoạn 2011 – 2015, Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc cần xây dựng kế hoạch và nội dung chuyển đổi hàng năm trình Sở NN&PTNT Đồng Nai thẩm định, phê duyệt. Kết thúc kế hoạch chuyển đổi trong giai đoạn này, Ban quản lý cũng cần đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng kế hoạch chuyển đổi giai đoạn 2016 – 2020 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.