Huế tiếp tục đầu tư phát triển rừng phòng hộ

ThienNhien.Net – Từ giữa tháng 8 đến nay, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế liên tiếp phê duyệt các dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ. Sau khi 4 dự án bảo vệ và phát triển rừng tại Khu BTTN Phong Điền, rừng A Lưới, rừng Nam Đông và rừng  Bắc Hải Vân đã được phê duyệt với tổng kinh phí gần 24 tỷ đồng, UBND tỉnh này tiếp tục phê duyệt ba dự án tương tự với tổng vốn gần 40 tỷ đồng.

Trong ba dự án thì Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ sông Bồ có mức đầu tư cao hơn cả, khoảng 14,662 tỷ đồng; Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ sông Hương 13,5 tỷ đồng; Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng Hương Thủy 8,8 tỷ đồng.

Cả ba dự án đều được tiến hành trong giai đoạn 2011 – 2015 và đều tập trung vào các hoạt động lâm sinh như trồng, chăm sóc rừng; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng; khoán bảo vệ rừng. Ngoài ra, các dự án còn được đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật như làm đường lâm sinh, trạm quản lý bảo vệ rừng, ranh giới cản lửa, chòi canh lửa, vườn ươm…