Huế đầu tư gần 24 tỷ đồng bảo vệ và phát triển rừng

ThienNhien.Net – Ba dự án bảo vệ và phát triển rừng tại Thừa Thiên – Huế vừa được UBND tỉnh phê duyệt với tổng vốn đầu tư 23,9 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Cả ba dự án đều được thực hiện từ 2011 – 2015 và đều chú trọng phát triển các hoạt động lâm sinh (bao gồm trồng cải tạo rừng và chăm sóc, chăm sóc rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, khoán quản lý bảo vệ rừng); và đầu tư hạ tầng cơ sở kỹ thuật (đường lâm sinh, đường ranh cản lửa, trạm quản lý bảo vệ rừng).

Trong đó, xét về quy mô thì Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Phong Điền có mức đầu tư lớn hơn cả, tổng diện tích tự nhiên vùng dự án ương ứng 35.354 ha, với tổng vốn 12 tỷ đồng. Ngoài ra, khu vực này còn được đầu tư xây hồ đập phòng chống cháy rừng tại Khe Liềm, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền.

Hai dự án còn lại gồm Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng A LướiDự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng Nam Đông có mức đầu tư lần lượt là 5,9 tỷ đồng và 6 tỷ đồng.