Việt Nam tham gia dự án quản lý nghề lưới kéo đáy

ThienNhien.Net – Ngày 30/8, Thủ tướng Chính phủ  đồng ý cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) là cơ quan đầu mối của Việt Nam tham gia Dự án “Xây dựng chiến lược quản lý sản phẩm đánh bắt ngẫu nhiên trong nghề lưới kéo đáy” do Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) tài trợ với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 464.000 USD.

Dự án "Xây dựng chiến lược quản lý sản phẩm đánh bắt ngẫu nhiên trong nghề lưới kéo đáy" sẽ cung cấp các giải pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ nguồn lợi hải sản vùng ven bờ (Ảnh minh họa: Chinhphu.vn)

Bộ  có nhiệm vụ tiếp thu các ý kiến góp ý, thẩm định, phê duyệt, ký văn kiện dự án với nhà tài trợ và chủ trì triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Được biết, Dự án này đặt mục tiêu dài hạn là bảo vệ môi trường, nguồn lợi hải sản và đa dạng sinh học vùng nước ven bờ theo hướng bền vững hệ sinh thái ven bờ và đảm bảo sinh kế cho cộng đồng ngư dân.

Trong đó, có việc thúc đẩy các biện pháp, thực hành khai thác hải sản có trách nhiệm thông qua áp dụng các giải pháp kỹ thuật trong hoạt động đánh bắt hải sản và nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường năng lực quản lý ngành theo hướng bền vững.

Theo kế hoạch, dự án này được thực hiện trong 4 năm, từ 2011 – 2014.